”Drömska morgonrodnad, blöd för vår törst”

Skuggvarelserna anföll vår by i sällskap av gryningsdimman. De svepte fram mellan gårdarna och släckte varje livslåga …

Följ hur boken blir till!

Vi fröföds i höstregn
och slår rot vid bergssprickor

här samlar vi vinterkraft
och gror i vårvärme

när sommartorkan bränner
når våra rötter
bergvattnets källa

det är så vi överlever

ibland ser vi skuggor
i dalen nedanför

det är då ni dör

det färgar våra löv höströda
när vi begraver er

Pin
Share
Tweet
+1
Share