Sätt en sidas mål för antal ord eller tecken

Ibland har du ett mål på ett visst antal ord eller tecken för din sidas text. Scrivener kan hjälpa dig att tydliggöra målet med en förloppsindikator.

Exemplet gäller för ”Scrivener for Windows Version: 1.9.6.0 – 03 aug 2016”
 1. Välj en sida med text i Bindern
 2. Se hur statusfältet visar sidans antal ord och tecken
 3. Välj målsymbolen
 4. Välj ditt mål i antal tecken eller ord
 5. Välj “OK”
 6. Se hur statusfältet nu visar både aktuellt antal tecken och ditt mål. Dessutom visas målet grafiskt i en förloppsindikator.

Sätt en sidas mål för antal ord eller tecken - Scrivener tips av J.B Silfversparre
Sätt en sidas mål för antal ord eller tecken - Scrivener tips av J.B Silfversparre

No Comments

  Pin
  Share
  Tweet
  +1
  Share